แหล่งท่องเที่ยว เยอรมัน

ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว สถานฑูตเยอรมัน เดือนธันวาคม

   วันนี้หญิงจะมาเล่าถึงประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว ที่สถานฑูตเยอรมัน ก่อนที่เราจะไปขอวีซ่าเราต้องวางแผนการท่องเที่ยวในยุโรปของเราก่อนว่าจะไปประเทศอะไรบ้าง ลงที่สนามบินไหนก่อน แต่ละประเทศจะเที่ยวและพักอยู่ในประเทศนั้นๆกี่วัน พอเรารู้ว่าประเทศไหนที่เราอยู่นานที่สุดก็ต้องไปขอที่สถานฑูตประเทศนั้...